2023
January
   2    Thomas G.- Life BOR (0/3)  
   14   Killian W. - Second Class BOR (0/3)  
   16   Bill K.- Life BOR (0/3)  
   18   Gordon Eagle * 
   18   Jake Eagle  * 
   23   Alex P.- First Class BOR (0/3)  
   30   Killian W. - First Class BOR (0/4)  
   30   Jack K.- First Class BOR (0/4)  
February
   6    Alex B.- First Class BOR (0/3)  
   6    Braxton L.- Second Class BOR (0/5)  
   13   Jacob G.- Tenderfoot BOR (0/4)  
   13   Gavin L.- Star BOR (0/4)  
   13   Rizzolo T.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   15   Lucas M.- Eagle (0/1) * 
   20   Scott A.- Tenderfoot BOR (0/4)  
   20   Finnegan W.- Second Class BOR (0/3)  
   27   Keegan W.- Star BOR (0/3)  
   27   Mason W. - Tenderfoot BOR (0/3)  
   27   Alex R.- Life BOR (0/3)  
   27   Lawson C.- Second Class BOR (0/3)  
   27   Cooper T.- Star BOR (0/3)  
March
   6    Kadyn C.- Star BOR (0/3)  
   6    Canaan T.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   6    Liam M.- Tenderfoot BOR (0/2)  
   6    Hudson R- Star BOR (0/3)  
   18   Canaan T.- Second Class BOR (0/3)  
   18   Luca O.- First Class BOR (0/3)  
   18   Scott A.- Second Class BOR (0/3)  
   18   Liam W.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   18   Henry K.- Scout  
   18   Emery A.- Second Class BOR  
   18   Emery A.- Second Class BOR (0/4)  
   18   Ciaran G.- Scout  
   27   Dylan L.- Second Class BOR (0/3)  
   29   Cayden's Eagle (0/2)  
April
   19   Evan N - Eagle (0/1)  
May
   8    Christian G. - Star BOR (0/3)  
   31   Cooper Grant - Eagle (0/1)  
June
   5    Finnegan W.- First Class BOR (0/1)  
   10   Rizzolo - 2nd Class (0/2)  
   10   Killian - Star  
   12   Zane D.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   21   Will P - Eagle (0/1)  
   26   Hunter L.- Life BOR (0/4)  
July
   10   Lincoln E.- Tenderfoot BOR   (0/2)  
August
   3    Ethon J- 2nd Class (0/5)  
   3    Jackson W - 2nd Class (0/5)  
   4    Alex B - Star  
   4    Scott A - 1st Class  
   4    Taylor R - 1st Class  
   4    Lawson C - 1st Class  
   4    Emery A - 1st Class  
   5    Nathaniel S - 1st Class  
   21   Zachary G.- Life BOR (0/3)  
September
   4    Henry B.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   11   Liam M.- Second Class BOR (0/3)  
   20   Nathan K - Eagle (0/3)  
   25   Dylan L.- First Class BOR (0/3)  
   25   Braxton L.- First Class BOR (0/3)  
October
   2    Conner W.- Star BOR (0/3)  
   2    Hudson R.- Life BOR (0/3)  
   9    Mason L.- Second Class BOR (0/3)  
   9    Ethan H.- Second Class BOR (0/2)  
   16   Rizzolo T.- First Class BOR (0/3)  
   21   Jacob G - First Class (0/3)  
   21   Canaan T - First Class (0/3)  
November
   29   Ethan H. - Eagle (0/3)  
   29   Aiden W - Eagle (0/2)  
December
   4    Luca O.- Star BOR (0/1)  
   20   Kekoa - Eagle (0/1)  
70 Events
2022
January
   11   Collin Eagle   (1/3) * 
   24   Taylor R. - 2d Class BOR (0/4)  
   31   Keegan W. - Tenderfoot BOR (0/3)  
February
   7    Cayden B. - Life BOR (0/3)  
   14   Kael W.- Star BOR (0/3)  
   14   Kayden W. - Star BOR (0/4)  
   14   Emmet C.- Star BOR (0/3)  
   14   Jack K.- 2d Class BOR (0/3)  
   18   Bill K.- Star BOR (0/3)  
March
   1    Chace Sherman Eagle (0/1) * 
   12   Eli S. - Scout  
   12   Mason W. - Scout (0/6)  
   12   Nathaniel S. - Scout  
   12   Dreagan D. - Scout  
   12   Emery A. - Tenderfoot BOR (0/6)  
   12   Mason W. - Tenderfoot BOR  
   12   Hudson R. - Second Class BOR (0/6)  
   12   Ben H. - First Class BOR (0/6)  
   12   Chris P. - First Class BOR (0/6)  
   12   Kekoa - Life BOR (0/6)  
   13   Killian W. - Scout  
   13   Luca O. - Scout  
   13   Henry B. - Scout  
   14   Cooper T. - 2d Class BOR (0/3)  
   14   Ethan H. - Scout  
   26   Liam W. - Scout  
   26   Jackson W. - Scout  
   28   Jay M. - Tenderfoot BOR (0/4)  
April
   25   Alex B.- Tenderfoot BOR (0/5)  
May
   9    Jake E. - Life BOR (0/3)  
   22   Canaan T. - Scout  
   30   Keegan W. - 2d Class BOR (0/3)  
June
   6    Noah E. - 2d Class BOR (0/3)  
   13   Keegan W. - First Class BOR (0/2)  
   13   Luca O.- Tenderfoot BOR (0/2)  
   13   Lucas M.- Life BOR (0/4)  
   13   Nathan B.- First Class BOR (0/2)  
   24   Killian W.- Tenderfoot BOR (0/3)  
July
   12   Dylan L.- Scout  
August
   2    Ethon J.- Tenderfoot (0/4)  
   2    Alex R.- Star (0/4)  
   2    Braxton L.- Tenderfoot (0/4)  
   2    Obadiah B.- Scout  
   2     Ethon J.- Scout  
   3    Lawson C. - Tenderfoot (0/4)  
   3    Jackson W. - Tenderfoot (0/3)  
   3    Cooper T.- First Class BOR  
   4    Kadyn C.- First Class (0/4)  
   5    Conner W.- Tenderfoot (0/3)  
   11   Carsyn M - Eagle (0/1) * 
   22   Alex B.- Second Class BOR (0/3)  
September
   5    Ethan H. BOR - Tenderfoot (0/4)  
   5    Liam M.- Scout  
   5    Scott A.- Scout  
   10   Nathaniel S. - Tenderfoot BOR (0/3)  
   17   Finnegan W.- Scout  
   26   Emmet C.- Life BOR (0/2)  
   26   Conner W.- Second Class BOR (0/2)  
   26   Hudson R.- 1st Class BOR (0/3)  
October
   9    Cody L.- Scout  
   15   Zach G.- Star BOR (0/3)  
   17   Dylan L.- Tenderfoot BOR (0/3)  
November
   4    Finnegan W.- Tenderfoot BOR (0/3)  
   7    Hunter L.- Star BOR (0/4)  
December
   5    Kayden W. - Life BOR (0/4)  
   12   Kael W. - Life BOR (0/3)  
   12   Ethan H. BOR - Life (0/2)  
   12   Conner W.- First Class BOR (0/3)  
   12   Nathaniel S. - Second Class (0/3)  
69 Events
2021
January
   11   Alex P. - Tenderfoot (0/3)  
February
   16   Sterling Eagle (0/1)  
   20   Cayden B. - Star BOR (0/3)  
   20   Brennan Y. - Star BOR (0/3)  
March
   8    Evan N. - Life BOR (0/3)  
   20   Chris P. - 2nd Class (0/2)  
   20   Emmet C. - Tenderfoot BOR (0/2)  
   20   Kadyn C. - Tenderfoot BOR (0/2)  
   20   Milo S. - Scout Rank  
   20   Cooper T. - Scout Rank  
   20   Ben H. - Scout (26/6)  
   20   Nathan B - Scout  
   21   Emery A. - Scout Rank  
   27   Lucas M - Star (0/3)  
April
   12   Ethan H. BOR - First Class (0/2)  
   17   Emmet C. - Second Class (0/3)  
   23   Kael W - Tenderfoot  
   24   Kayden W - Tenderfoot  
June
   7    Kael W.- 2d Class BOR (0/3)  
   7    Kayden W. - 2d Class BOR (0/3)  
   16   Adrian Eagle * 
   21   Hunter L. - 1st Class BOR (0/3)  
   21   Nathan B- Tenderfoot BOR (0/3)  
July
   26   P.J. - 2nd Class (0/4)  
   27   Zachary G. - 2nd Class (0/4)  
   27   Emmet C. - 1st Class (0/4)  
   27   Torsten - 2nd Class (0/4)  
   27   Kael W - 1st Class (0/4)  
   28   Thomas G - Star (0/5)  
   29   Alex R - 1st Class (0/1)  
   29   Kaydn C - 2nd Class  
   29   Kayden W - 1st Class  
   29   Ben H. - Tenderfoot (0/3)  
   29   Ben H. - 2nd Class  
   30   Hudson R. - Scout  
August
   4    Andrew S - Eagle (0/1) * 
   23   Alex P. - 2d Class BOR (0/3)  
September
   13   PJ H.- 1st Class BOR (0/3)  
   13   Cooper T. - Tenderfoot BOR (0/3)  
   18   Zachary G. - First Class (0/4)  
   29   Wyatt's Eagle (0/1) * 
October
   11   Gavin L. - First Class BOR (0/3)  
   23   Keegan W. - Scout  
   25   Simon S. - Life BOR (0/5)  
November
   29   Ethan H. BOR - Star (0/4)  
December
   5    Nathan B. - Second Class BOR (0/3)  
   6    Hudson R. - Tenderfoot BOR (0/4)  
   6    Alex B. - Scout  
48 Events
2020
February
   3    Christian G. - Second Class BOR  
   10   Sam C - 2nd Class (0/3)  
   17   Ivan G - 2nd Class (0/3)  
   22   Colin D - Star Board of Review (0/3)  
   22   Avery S - Tenderfoot  (0/3)  
   24   Simon S - 1st class (0/3)  
March
   2    Taylor R - Tenderfoot  (0/3)  
   9    Torsten Y - Tenderfoot  (0/3)  
April
   13   Ethan H - 2nd Class  
   21   Christian G. - First Class BOR  
July
   6    Will P - Life (0/1)  
August
   1    Thomas W. - Tenderfoot BOR (0/4)  
   2    Jackson K tenderfort (0/4)  
   2    Juston J tenderfoot (0/4)  
   2    Pj H tenderfoot (0/4)  
   2    Thomas w 2nd class (0/4)  
   2    Hunter L 2nd class (0/4)  
   2    Rempfer A 2nd class  
   17   Nathan K - Life (0/6)  
   31   Cooper G - Life (0/3)  
   31   James K - 2nd Class (0/3)  
September
   7    Gavin L - 2nd Class (0/3)  
   15   Evan's Eagle * 
   15   James' Eagle * 
   15   William K - 1st Class (0/2)  
October
   5    Christian P - Tenderfoot (0/3)  
   5    Colin D - Life (0/3)  
November
   2    BOR - Star - Simon S (0/1)  
   9    Kekoa - Star (0/3)  
   10   Reagan - Eagle (0/1) * 
30 Events
2019
January
   7    Alex R - Tenderfoot (0/3)  
   28   Gordon S - Star (0/3)  
February
   4    Evan N - Star  
   16   Tristan H - Life (0/3)  
   18   PPD - Nathan K - 1st Class (0/3)  
   18   William B - 1st Class (0/3)  
   25   Ayden H - Star (0/3)  
March
   4    Paul B - Life (0/3)  
   11   Cayden B - 1st Class (0/3)  
   16   Colin D - 2nd Class (0/3)  
   16   Brennan Y - Tenderfoot (0/3)  
   16   Sam N - Tenderfoot (0/3)  
   16   Ivan G - Tenderfoot (0/3)  
   20   JJ's Eagle (0/3) * 
April
   8    Brennan Y - 2nd Class (0/3)  
May
   1    Tristan D - Eagle (0/1) * 
   20   Ethan S - Star (0/3)  
   20   Christian G. - Scout BOR  
June
   3    Simon S - Tenderfoot (0/3)  
   3    Colin D - 1st Class (0/4)  
   8    Hayden B - Tenderfoot (0/3)  
   8    Brennan Y - 1st Class (0/3)  
   24   Sam N - 2nd Class (0/3)  
   24   Gavin L - Tenderfoot (0/3)  
   24   James M - 2nd Class (0/3)  
   25   Devlin A - 2nd Class (0/3)  
   27   Carsyn M - Life (0/3)  
July
   8    Ian M - 2nd Class (0/3)  
   24   Cayden Ross - Eagle * 
   24   Jacob Gesell - Eagle * 
August
   9    Christian G. - Tenderfoot BOR  
September
   9    Nathan K - Star (0/3)  
   25   Kamalu Eagle BOR (0/4) * 
October
   7    Sam N - 1st Class (0/3)  
   16   Tristan Hahn Eagle BOR (0/2) * 
   21   Raymond R - Life (0/3)  
   28   Ethan H - Tenderfoot (0/4)  
   28   Simon S - 2nd Class (0/3)  
November
   4    Zachary G - Tenderfoot  (0/3)  
   4    Hunter L - Tenderfoot (0/3)  
   4    Sam C - Tenderfoot (0/3)  
   4    Adrian T - Tenderfoot (0/3)  
   18   Gordon S - Life (0/3)  
December
   9    James K - Tenderfoot (0/3)  
   9    Ivan G - Tenderfoot (0/5)  
   23   Chance S - Life (0/3)  
46 Events
2018
January
   1    Evan N - 1st Class (0/3)  
   6    Josh Cornish - Eagle  
   9    Myron David - Eagle * 
   22   Zavier K - 2nd Class (0/3)  
February
   12   Tristan H-Star  
   12   Winten C-Star  
   19   Colin D - Tenderfoot (0/3)  
March
   7    Caleb's Eagle BOR (0/3) * 
   19   Lucas M - Tenderfoot (0/3)  
   26   Lucas M - 2nd Class (0/3)  
   26   Chace S - 1st Class (0/3)  
April
   3    Sterling W - Eagle (0/3) * 
   16   Ezra L - Tenderfoot (0/4)  
May
   22   James M - Eagle (0/2) * 
June
   11   Adrian W - Life (0/3)  
   13   Hayden P - Life (0/4)  
   25   Adam S - 2nd Class (0/3)  
August
   2    Caleb Hahn - BOR Tenderfoot (0/3)  
   2    James Mayou BOR Tenderfoot (0/3)  
   3    Jake Ellerbrook - BOR First Class (0/3)  
   13   Evan W - Life (0/3)  
   20   Chase S - Star (0/5)  
   20   James H - Life (0/4)  
   27   Lucas M - 1st Class (0/3)  
September
   5    Ben M's Eagle BOR (0/1) * 
   24   Sterling S - Life (0/3)  
   24   Cayden B - 2nd Class (0/3)  
   26   Reilly H - Eagle (0/1)  
October
   1    Carter M - 1st Class (0/3)  
   1    Reece H - Star (0/3)  
November
   5    Wyatt H - Life (0/3)  
   19   Nathan K - 2nd Class (0/4)  
December
   3    Devlin A - Tenderfoot (0/3)  
   3    Carsyn M - Star (0/3)  
34 Events
2017
January
   2    Will P - 2nd Class (0/3)  
   2    Evan W - 1st Class (0/3)  
February
   20   Elijah S Life (0/3)  
   27   Matthew W Second Class (0/3)  
   27   Elijah Smith - Life (0/3)  
March
   27   Cooper G - 1st Class (0/3)  
   27   Matthew W - 1st Class (0/3)  
April
   10   James M - Star (0/3)  
   24   Jacob G - Star (0/3)  
May
   8    Gordon S - 2nd Class (0/3)  
   8    Chase S - Tenderfoot (0/3)  
   8    Taylor P - 2nd Class (0/3)  
June
   20   Conner H's Eagle (0/1) * 
July
   20   Collin Rose - Eagle (0/1) * 
   31   Wyatt Horne - Star (0/3)  
   31   Cody Howell - 1st Class (0/3)  
August
   1    Jarred Ellerbroek - Eagle  
   1    Thomas Gill - Tenderfoot (0/3)  
   1    Reagan Ashcraft - Life (0/3)  
   1    Reilly Hickcox - Life (0/3)  
   1    Kekoa Lyons - Tenderfoot (0/3)  
   1    Sterling Schumacher - Star (0/3)  
   1    Thomas Gill - 2nd Class  
   3    Kekoa Lyons - 2nd Class  
   3    Thomas Gill - 2nd Class  
   3    Evan Nelson - Tenderfoot  
   4    Jake Ellerbroek - 2nd Class  
   4    Adam Schlosser - Tenderfoot  
   4    Zavier Killoran - Tenderfoot  
   4    Carter Mauk - Tenderfoot  
   4    Tyler Goodwin - Tenderfoot  
   4    Ayden Hartman - 1st Class  
   4    Taylor Peterson - 1st Class  
   14   Cameron C Second Class (0/3)  
   21   Evan W - Star (0/3)  
September
   11   Carter M - 2nd Class (0/3)  
October
   9    Reece H - 1st Class (0/3)  
   9    James M - Life  
   16   Tristan D - Life  
   28   Chace Sherman Second Class (0/3)  
   30   Jacob G - Life  
   30   Thomas G - 1st Class  
December
   4    Liam B - Tenderfoot (0/3)  
   4    Gordon S - 1st Class (0/3)  
44 Events
2016
January
   11   Tristan H - 2nd Class (0/3)  
   18   Carsyn M - Tenderfoot (0/3)  
   18   Cayden R - Life (0/1)  
February
   15   Josh C - Life (0/3)  
   22   Hayden P - 1st Class (0/3)  
March
   7    Cody H - 2nd Class (0/3)  
   7    Adrian W - 2nd Class (0/3)  
   21   Tristan D - 1st Class (0/3)  
   21   James M - 1st Class (0/3)  
   28   James H - 1st Class (0/3)  
   31   District Eagle BOR (0/3)  
May
   16   Ayden H - 2nd Class (0/3)  
   17   Kyle S- Eagle (0/1) * 
June
   6    Adrian W - 1st Class (0/3)  
   20   Jacob G First Class (0/3)  
July
   19   Evan W - 2nd Class  
   20   Carsyn M - 2nd Class  
   22   Tristan H - 1st Class  
August
   1    Ethan S Tenderfoot (0/3)  
   1    Winten C First Class  (0/3)  
   9    Reilly H - Star  
   9    Connor H - Life  
   11   Tristan Derr - Star  
   15   Gordon S Tenderfoot (0/3)  
   15   Will P Tenderfoot (0/3)  
   23   Brandon T- Eagle (0/1)  
September
   12   Reece H Second Class (0/3)  
October
   10   James H Star (0/3)  
   20   Sam's Eagle BOR (0/3) * 
   20   Ben's Eagle BOR (0/3) * 
   24   Cooper G Tenderfoot (0/3)  
November
   7    Caden H Life (0/3)  
   28   Reagan A (0/3)  
   28   Hayden P Star (0/3)  
   28   Cooper G 2nd Class (0/3)  
   29   District Eagle BOR (0/5)  
36 Events
2015
January
   5    Wesley S - 2nd and 1st class  (0/3)  
   12   Andrew C - Life (0/3)  
   12   Caden H - 1st Class (0/3)  
   12   William J - 1st Class (0/3)  
February
   16   Conner H - Star (0/3)  
March
   9    Ben M - Life (0/3)  
   9    Tristan D - 2nd Class (0/3)  
   9    JJ S - Star  (0/3)  
   9    Cayden R - Star  (0/3)  
   9    Wyatt H - Tenderfoot (0/3)  
   30   Ben M - Star (0/3)  
April
   20   Reagan A - 2nd class (0/1)  
   20   David K - Life  (0/1)  
   20   Jarred E - Life (0/1)  
May
   11   Jared S - 2nd class (0/3)  
   19   District Eagle BOR (0/3)  
   25   David K - Life (0/3)  
June
   1    Sterling W - Life (0/3)  
   8    Reilly H - 1st class (0/3)  
   8    Reagan A - 1st class (0/3)  
   8    Jacob G -Tenderfoot (0/3)  
   16   Otis Lewis - Eagle (0/1)  
   16   Charles Lewis - Eagle (0/1)  
   29   Raymond R - 1st class (0/3)  
July
   20   Daniel D - Star (0/3)  
   20   Ben K - First Class (0/2)  
   21   Seth Huschka - Eagle (0/1) * 
August
   3    Myron D - Life (0/3)  
   17   Caleb F - Life (0/3)  
September
   14   Collin R - Life (0/3)  
   14   Angelo P -First Class (0/3)  
   15   Thias D - Eagle (0/1) * 
October
   12   Alex B - Tenderfoot (0/3)  
   19   Caden H - Star (0/3)  
   26   Hayden P - Second Class (0/3)  
November
   2    Gavin H - Life (0/3)  
   2    Reece H - Tenderfoot (0/3)  
   23   James H - 2nd Class (0/3)  
   23   Ayden H - Tenderfoot  (0/3)  
   23   Sterling S - 2nd Class (0/3)  
40 Events
2014
January
   13   Nick O - 2nd Class/1st Class (0/3)  
   28   Mitchell G - Eagle (1/2) * 
February
   4    Wyatt A - Eagle (0/1) * 
   10   Josh W - Life (0/3)  
   17   Joshua O - Tenderfoot (0/3)  
   17   Jed O - 1st Class (0/3)  
   24   David K - Star (0/3)  
March
   10   Charles L - Life (0/3)  
   10   Ben M - Star (0/3)  
   10   Angelo P - Tenderfoot (0/3)  
   10   Otis L - Life (0/3)  
   10   JJ M - 2nd Class (0/3)  
April
   21   Caleb F - 1st class (0/3)  
   21   Ben M - Tenderfoot (0/3)  
   28   Cayden R - 1st Class  (0/3)  
May
   12   Michael S - Tenderfoot (0/1)  
   20   Jessie D - Eagle (2/3) * 
   26   Sam H - Star (0/3)  
June
   2    Treven F - Tenderfoot (0/2)  
   7    Wesley S - Tenderfoot (0/3)  
   9    Ben K - 2nd Class (0/3)  
   9    Caden H - Tenderfoot (0/3)  
   13   Brannon H - Life (0/3)  
July
   7    B. Mauk 2nd Class (0/2)  
   7    Conner H - 2nd Class  
   7    Cameron C - Tenderfoot (0/1)  
   21   William J - 2nd Class (0/1)  
   21   Nick O - Star (0/1)  
   28   Reilly H - Tenderfoot (0/1)  
   30   Ethan W - Eagle (1/3)  
   30   Josh B - Eagle (0/3)  
August
   13   Andrew L - Eagle (0/1)  
September
   18   Joey D - Eagle (0/1)  
   18   Chris K - Eagle (0/1)  
   22   Gavin H - Star (0/2)  
   22   Conner H - 1st Class  (0/2)  
   22   Ben M - 1st Class (0/2)  
   29   Caden H - 2nd Class (0/3)  
October
   13   Raymond R - 2nd Class  
   13   Connor M - Star  
   15   Nate S - Eagle (0/1)  
   15   Josh W- Eagle (0/1)  
   20   Reilly H - 2nd Class (0/3)  
November
   10   Daniel D - 1st class (0/1)  
   10   Josh C - Star (0/1)  
   10   Sterling S - Tenderfoot  
   18   Daniel K - Eagle (0/1) * 
December
   1    Caleb F - Star (0/2)  
   8    Gavin H - Star  (0/1)  
   8    Reagan A - Tenderfoot  (0/1)  
   8    Tristan D - Tenderfoot  
51 Events
2013
January
   14   Tyler Q - 2nd Class (0/3)  
   21   Ryan M - Star (0/3)  
February
   18   Jed 0 - Tenderfoot (0/2)  
March
   4    Ben L -  Tenderfoot (0/3)  
   4    Dean H - Star (0/3)  
   4    Brandon T - Life (0/3)  
   4    David K - 2nd Class (0/3)  
   11   Mike N - Eagle Palm (0/3)  
   18   Josh W - Star (0/3)  
   23   Josh C - 2nd Class (0/3)  
   23   Jared R - Tenderfoot (0/3)  
   23   Ben M - 2nd Class (0/3)  
   23   J.J. M - Tenderfoot (0/3)  
   23   Sam H - Tenderfoot (0/4)  
   23   Connor M - Tenderfoot (0/3)  
   25   Steven W - Tenderfoot (0/3)  
April
   8    Thias D - Life (0/1)  
   8    Owen S - 2nd Class (0/1)  
   17   Mitch B - Eagle (0/1)  
   22   Nate S - Life (0/2)  
   25   Austin P - Eagle (0/4) * 
   30   Andrew C - Eagle (0/3) * 
May
   20   Caleb F - Tenderfoot (0/3)  
   20   Killian F - Tenderfoot (0/3)  
   20   JJ S - 2nd Class (0/3)  
   21   Alex H - Eagle (0/3) * 
June
   3    Nathan S - Tenderfoot (0/3)  
   13   Ben K - Tenderfoot  
July
   29   Collin R - Star (0/2)  
September
   9    Kyle S - Life (0/4)  
   23   Caleb F -  2nd Class (0/3)  
   30   Connor H - Tenderfoot (0/2)  
   30   Raymond R - Tenderfoot (0/3)  
October
   7    Jed O - 2nd Class (0/3)  
   7    Myron D - Star (0/3)  
   16   Luke M - Eagle (0/1)  
   21   Richard S -  Tenderfoot (0/3)  
   22   Jack R -  Eagle (0/2) * 
November
   4    Josh B - Life (0/3)  
   18   Jarred E - Star (0/3)  
December
   17   Chris W - Eagle (1/2) * 
41 Events
2012
April
   10   Bryson H -  Eagle (1/1)  
July
   19   Spencer S - 2nd Class (0/3)  
   19   Dean H - 2nd Class (0/3)  
   20   Curtis G - 2nd Class (0/3)  
   20   Jarred E - 2nd Class (0/3)  
August
   27   Ben M - Tenderfoot (0/3)  
September
   24   Dean H - 1st Class (0/3)  
   24   Cayden R - Tenderfoot  (0/3)  
   24   Spencer S - 1st Class (0/3)  
October
   1    Myron D - 2nd Class (0/4)  
   1    Chris Q - 2nd Class (0/4)  
   9    Michael J -  Eagle (1/1)  
   15   Chris K - Life (0/3)  
   15   J.J. S - Tenderfoot (0/3)  
   15   Daniel K - Life (0/3)  
November
   5    Mitchell G - Life  (0/3)  
December
   3    Ethan W - Life (0/3)  
   3    Josh C - Tenderfoot (0/3)  
   7    Mike N -  Eagle (1/3) * 
   10   Chris Q - 1st Class (0/3)  
   10   Gavin H - 1st Class (0/3)  
   10   Jarred E - 1st Class (0/4)  
   10   Myron D - 1st Class (0/3)  
   10   Austin A - Eagle Palm (Silver) (0/3)  
   10   Seth H - Life (0/2)  
   29   Phillip K -  Eagle (0/3) * 
26 Events
2011
April
   7    Luke P -  Eagle (1/1)  
September
   21   Craig O - Eagle (0/2) * 
November
   15   Travis M -  Eagle (1/2) * 
December
   27   Zak R -  Eagle  
4 Events
2010
March
   24   Spencer G - Eagle (1/4) * 
May
   11   Herman R - Eagle * 
October
   13   Austin A - Eagle (1/1)  
November
   27   Tommy C - Eagle (0/1) * 
4 Events
2009
March
   27   Mike/David  C - Eagle (0/4) * 
September
   2    Clint V - Eagle (1/1) * 
October
   21   Brody H - Eagle (1/3) * 
3 Events
2008
November
   12   Zach F - Eagle (1/2)  
1 Event
2007
April
   24   Chad R - Eagle (0/1)  
May
   15   Charlie B - Eagle (1/1)  
2 Events
2006
November
   27   Scott A - Eagle (1/5) * 
1 Event
2005
May
   9    Phillip F - Eagle (0/1)  
June
   16   Alan T - Eagle  

Click on the name of the event to view pictures and details.
() - Count of participants (Scouts/Adults) for the event.
* - indicates there are photos of the event.
! - indicates there is a GPS file for the event.

This site is run by Troop 1539, Kitsap District, Chief Seattle Council, Boy Scouts of America
It is not an official BSA site